Steenbakkerijstraat

Het belangrijkste gebouw aan de Steenbakkerijstraat is de Grote Stadskerk van de Evangelische Broeder Gemeente. De straat is grotendeels ten prooi gevallen aan beton- en steenbouw en aanpassingen van houtbouw aan de commerciele eisen die niet veel van het oude karakter hebben overgelaten. Toch zijn er veelbetekenende details te ontdekken, zoals de torentjes op het gebouw #38 en de bewerking van de balkonstijlen van #30.

Oneven zijde
Steenbakkerijstraat 21 - Grote stadskerk (2007) Steenbakkerijstraat 23 - Grote Stadskerk pastorie (2007) Steenbakkerijstraat 41 (2014).jpg                                         Grote stadskerk EBGDienst op Goede Vrijdag 2007

Even zijde
Steenbakkerijstraat 68 (2007) Steenbakkerijstraat 64 (2007) Steenbakkerijstraat 44 hoek Domineestraat (2007) Steenbakkerijstraat 38 (2007) Steenbakkerijstraat 30 en 32 (2007)

Oude straatgezichten

Steenbakkerijstraat.jpg

copyright © 2020 | add to favorites | disclaimer | Laatste update: 29/07/2014 18:03