Nieuwe Oranjetuin

Deze pagina is geadopteerd door    
Rotary 'sGravenhage Zuid    

De begraafplaats Nieuwe Oranjetuin (Oranjetuijn) ligt tussen de Gravenstraat en de Nassylaan en wordt in het westen begrensd door de Swalmbergstraat. Hij werd in het begin van de 18e eeuw gesticht. Op de oorspronkelijke Oranjetuin, het huidige Kerkplein, werden gegoede hervormden begraven in de kerk. Daarvoor werden natuurstenen grafzerken in Nederland besteld. In de nieuwe Oranjetuin werden de grafmonumenten hoofdzakelijk in baksteen opgericht. Hier komt het vakmanschap van de metselaars uit die tijd goed tot uiting. Onderaan de pagina zijn ook enkele grafmonumenten uit de begraafplaats Oud Lina's Rust aan de Wanicastraat opgenomen.

Oranjetuin 02 Oranjetuin 03 Oranjetuin 04 Oranjetuin 05 Oranjetuin 06 Oranjetuin 07 Oranjetuin 08 Oranjetuin 09

Oud Lina's Rust
Oud Linas Rust 01 Oud Linas Rust 02 Oud Linas Rust 03 Oud Linas Rust 04 Oud Linas Rust 05

copyright © 2020 | add to favorites | disclaimer | Laatste update: 05/04/2009 23:04