Contact

Deze website is een initiatief van en wordt uitgegeven door

Stichting interAct
Wilgenplein 14
2712 XW Zoetermeer
Telefoon 079-3163674
Email i-act@xs4all.nl
Emailadres voor deze site: info@cityofparamaribo.nl

Wilt u ons een reactie schrijven op deze site?


laat dit veld leeg

Colofon
Cityofparamaribo is een idee van Walther Tjon Pian Gi, is in opdracht van stichting interAct ontworpen in samenwerking met Johan Hazenbroek bij Webkracht te Rotterdam en draait op Exolog.
Het gebruikte lettertype is Verdana.
Voor de achtergrond van het hoofdmenu is gebruik gemaakt van een prent van F.P.G. Arons uit 1881. Voor de achtergrond van het submenu is een foto gebruikt van de dakconstruktie van de R.K. kerk te Totness, Coronie.

Webkracht: www.webkracht.nl

Copyrights ©:
Alle foto's en video's op deze site zijn gemaakt door Walther Tjon Pian Gi, tenzij anders vermeld.
Stichting interAct heeft tevergeefs gepoogd de rechthebbende(n) van het copyright van enkele tekeningen en foto’s te achterhalen. Indien u meent rechten te kunnen doen gelden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@cityofparamaribo.nl.

Vier video's worden ondersteund door muziek van componist/muzikant Ronald Snijders uit het album Meet the world (1998): Palmentuin - Kaskawi breeze, Gravenstraat - Universal Rainbow, Wagenwegstraat/Nassylaan - Prika, Gravenstraat 68 - Watrasey.

Ronald Snijders: www.ronaldsnijders.nl

Referenties:
J.L. Volders - Bouwkunst in Suriname, driehonderd jaren nationale architectuur.
   Uitgeverij G. van Saane Hilversum, 1966.
J. Fontaine - Zeelandia, de geschiedenis van een fort.
   Walburg Pers, Zutphen, 1972.
C.L. Temminck Groll e.a. - De architectuur van Suriname 1667-1930.
   Walburg Pers, Zutphen, 1973.
J. Fontaine e.a. - Uit Suriname's historie, fragmenten uit een bewogen verleden.
   Suralco. Walburg Pers, Zutphen, 1980.
F. Oudschans Dentz - Geschiedkundige aantekeningen over Suriname en Paramaribo. Overdrukken uit De West.
   Uitgegeven door D.G.A Findley
Drs. Y. Attema - Monumentengids van Paramaribo.
   Walburg Pers, Zutphen, 1981.
J. Fontaine (samenstelling) - Onderweg van afghankelijkheid naar zelfstandigheid,
   250 jaar Hernhutterzending in Suriname, 1735-1985.
   C. Kersten & Co, 1985.
Eeuwfeest kathedraal.
   Bisdom Paramaribo, 1985.
Diverse jaargangen Suralco Magazine.

Walther Tjon Pian Gi
Walther Tjon Pian Gi studeerde bouwkunde en civiele bouwkunde in Delft (kandidaatsdiploma 1974), studeerde moderne dans in New York (1976/77) en Balische dans en muziek op Bali (1981/82). Hij werkte in Suriname voor het ingenieursbureau Interdesign (1975/76), reisde, fotografeerde en werkte anderhalf jaar in Zuid-Oost-Azië (1976/77). Vervolgens was hij een van de kernleden van het eerste uur van de theatergroep Dogtroep (1979-1986), adviseerde nieuwe theatermakers als directeur van Stichting Scarabes (1988-97) en was secretaris bij het Fonds voor de Podiumkunsten (1997-2001) waar hij onder meer de culturele uitwisseling tussen Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba vormgaf. Van 2001-2013 was hij zakelijk directeur van Mtnl, Multiculturele Televisie Nederland. Tegenwoordig is hij freelancer.

Stichting interAct
Stichting interAct stelt zich ten doel intercultureel contact en begrip te bevorderen door middel van activiteiten op het gebied van de uitvoerende en beeldende kunst en andere activiteiten op het culturele vlak, alles in de ruimste zin des woords.

 Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
   - de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
   - de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
   - gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
   - u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
   - de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
   - schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Disclaimer © mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Deze website is een initiatief van en wordt uitgegeven door

Stichting interAct
Wilgenplein 14
2712 XW Zoetermeer
Telefoon 079-3163674
Email i-act@xs4all.nl
Emailadres voor deze site: info@cityofparamaribo.nl

Wilt u ons een reactie schrijven op deze site?


laat dit veld leeg

Colofon
Cityofparamaribo is een idee van Walther Tjon Pian Gi, is in opdracht van stichting interAct ontworpen in samenwerking met Johan Hazenbroek bij Webkracht te Rotterdam en draait op Exolog.
Het gebruikte lettertype is Verdana.
Voor de achtergrond van het hoofdmenu is gebruik gemaakt van een prent van F.P.G. Arons uit 1881. Voor de achtergrond van het submenu is een foto gebruikt van de dakconstruktie van de R.K. kerk te Totness, Coronie.

Webkracht: www.webkracht.nl

Copyrights ©:
Alle foto's en video's op deze site zijn gemaakt door Walther Tjon Pian Gi, tenzij anders vermeld.
Stichting interAct heeft tevergeefs gepoogd de rechthebbende(n) van het copyright van enkele tekeningen en foto’s te achterhalen. Indien u meent rechten te kunnen doen gelden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@cityofparamaribo.nl.

Vier video's worden ondersteund door muziek van componist/muzikant Ronald Snijders uit het album Meet the world (1998): Palmentuin - Kaskawi breeze, Gravenstraat - Universal Rainbow, Wagenwegstraat/Nassylaan - Prika, Gravenstraat 68 - Watrasey.

Ronald Snijders: www.ronaldsnijders.nl

Referenties:
J.L. Volders - Bouwkunst in Suriname, driehonderd jaren nationale architectuur.
   Uitgeverij G. van Saane Hilversum, 1966.
J. Fontaine - Zeelandia, de geschiedenis van een fort.
   Walburg Pers, Zutphen, 1972.
C.L. Temminck Groll e.a. - De architectuur van Suriname 1667-1930.
   Walburg Pers, Zutphen, 1973.
J. Fontaine e.a. - Uit Suriname's historie, fragmenten uit een bewogen verleden.
   Suralco. Walburg Pers, Zutphen, 1980.
F. Oudschans Dentz - Geschiedkundige aantekeningen over Suriname en Paramaribo. Overdrukken uit De West.
   Uitgegeven door D.G.A Findley
Drs. Y. Attema - Monumentengids van Paramaribo.
   Walburg Pers, Zutphen, 1981.
J. Fontaine (samenstelling) - Onderweg van afghankelijkheid naar zelfstandigheid,
   250 jaar Hernhutterzending in Suriname, 1735-1985.
   C. Kersten & Co, 1985.
Eeuwfeest kathedraal.
   Bisdom Paramaribo, 1985.
Diverse jaargangen Suralco Magazine.

Walther Tjon Pian Gi
Walther Tjon Pian Gi studeerde bouwkunde en civiele bouwkunde in Delft (kandidaatsdiploma 1974), studeerde moderne dans in New York (1976/77) en Balische dans en muziek op Bali (1981/82). Hij werkte in Suriname voor het ingenieursbureau Interdesign (1975/76), reisde, fotografeerde en werkte anderhalf jaar in Zuid-Oost-Azië (1976/77). Vervolgens was hij een van de kernleden van het eerste uur van de theatergroep Dogtroep (1979-1986), adviseerde nieuwe theatermakers als directeur van Stichting Scarabes (1988-97) en was secretaris bij het Fonds voor de Podiumkunsten (1997-2001) waar hij onder meer de culturele uitwisseling tussen Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba vormgaf. Van 2001-2013 was hij zakelijk directeur van Mtnl, Multiculturele Televisie Nederland. Tegenwoordig is hij freelancer.

Stichting interAct
Stichting interAct stelt zich ten doel intercultureel contact en begrip te bevorderen door middel van activiteiten op het gebied van de uitvoerende en beeldende kunst en andere activiteiten op het culturele vlak, alles in de ruimste zin des woords.

 Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
   - de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
   - de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
   - gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
   - u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
   - de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
   - schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Disclaimer © mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

 forum
 %%BOARD_NAME%%

Onderwerp Afzender Reacties Laatste
%%MSG_TITLE_SHORT%% %%MSG_USER_NAME_SHORT%% %%MSG_REPLIES%%   27-09-2021 14:28
Geen berichten gevonden
Pagina's: %%NAV_PAGENR%% %%NAV_PAGENR%%
 forum
 %%BOARD_NAME%%
 %%THREAD_TITLE%%

Auteur Onderwerp
%%MSG_USER_NAME_SHORT%% %%MSG_USER_NAME_SHORT%% %%MSG_USER_NAME_SHORT%% Geplaatst op 27-09-2021 14:28

%%MSG_TEXT%%

%%MSG_USER_HOST%%
Pagina's: %%NAV_PAGENR%% %%NAV_PAGENR%%


Plaats nieuw onderwerp

Plaats reactie


Naam*
Email
Website
Onderwerp*
Bericht*
 
maak dit veld leeg
Let op velden met een * zijn verplicht
-->
copyright © 2021 | add to favorites | disclaimer | Laatste update: 08/09/2014 20:56