Monumentenkaart ME 

 Monumentenkaart ME

Aanvullend kaartje

 Aanvullend kaartje

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroeger

 VROEGER-kaart met thumbnails

 

Plantages Commewijne

 Plantages Commewijne

Nieuwsbrief maart 2015

Voor het eerst sinds lange tijd ontvangt u weer een Nieuwsbrief. Voor degenen die de site regelmatig bezoeken was het al zichtbaar: we hebben in het afgelopen jaar een aantal aanvullingen en wijzigingen aangebracht die de site completer hebben gemaakt. Het zijn geen schokkende veranderingen, maar nu alles is verwerkt is het goed u daarop attent te maken. We zijn nu plannen aan het maken om de site verder uit te breiden en tegelijkertijd te vernieuwen.

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd:

Monumenten

Het stond al een tijdje op ons lijstje en in 2014 hebben we het kunnen verwezenlijken: op de site zijn alle 229 gebouwen op de monumentenkaart van ME Productions (Aimée de Back, 2008 – helaas niet meer verkrijgbaar) te zien. De gebouwen die ontbraken zijn in begin 2014 gefotografeerd en staan nu op de site. Een aantal ligt ten noorden van de Sommelsdijkse kreek, een gebied dat buiten de basiskaart valt. Daarvoor zijn twee aanvullende kaartjes gemaakt. In een toekomstige vernieuwde versie van de site zal de basiskaart worden uitgebreid.
Er is een officiële monumentenlijst die wij begin 2014 van de SGES kregen waarop 269 gebouwen vermeld staan, waarvan echter 21 als afgebrand of gesloopt opgegeven zijn. Deze lijst is van onze site te downloaden. Op de kaart en de lijst staan ook gebouwen die grotendeels vervallen zijn, zoals Ston Oso aan de Zwartenhovenbrugstraat en het woonhuis Malebatrumstraat 18 waarvan slechts de voorgevel rest, en de afgebladderde billboard-gevel van de Domineestraat 30, waarvan de reden voor aanwezigheid op de lijst onduidelijk is. Een heroverweging van de monumentenlijst is niet overbodig.
De vraag is in hoeverre de houten stad te behouden is en of gebouwen die eenzaam tussen nietszeggende nieuwbouw staan nog enige waarde toevoegen aan het concept van “de houten stad” en wat hun betekenis als monument is. Opvallend is dat veel overheidsgebouwen op de lijst stilletjes wegrotten; juist van die gebouwen zou je mogen verwachten dat ze in het kader van de status Unesco Werelderfgoed goed onderhouden zouden worden. Rigoureuze verkleining van het Unesco gebied en een overdachte herbestemming van de gebouwen, waarbij het gebied ook ’s avonds nog leeft, lijkt ons de beste lange termijn oplossing. 

Vroeger

De pagina VROEGER is veruit de populairste van de site. Hij wordt niet alleen het meest bezocht, het is ook de pagina waar het grootste aantal bezoekers binnenkomt op de site, wat erop duidt dat de url ervan wordt doorgegeven. We hebben er dan ook veel aangedaan om foto's van betere kwaliteit te vinden en het aantal oude foto’s uit te breiden. Dat is goed gelukt; er staan nu 62 foto’s op de pagina, 20 meer dan een jaar geleden. Daarvan zijn enkele afkomstig uit her archief van John Storm van Leeuwen, waarvoor onze hartelijke dank.

Grotere kaarten

Vooral om die toename van gebouwen in de kaart VROEGER goed te kunnen verwerken hebben we de basiskaart vergroot. Tegelijkertijd hebben we de standaard aankliklogos vervangen door thumbnails, mini-fotootjes, waardoor een gevarieerder beeld is ontstaan. Maar de pagina’s VIDEO en TIJDSPRONG lijken door de schaalvergroting nu wat leeg. Een goede reden om in de toekomst meer materiaal daarvoor te produceren.

In de districten

De districten zijn uitgebreid met Marowijne, Paramaribo en Para. Het is een aanzet om in de toekomst meer foto’s uit de districten op de site te plaatsen. 
De oude foto's uit Commewijne zijn in aantal meer dan verdubbeld; er staan nu 14 op de pagina.

Samenwerking met Suriname

Het onderhouden van een website over Paramaribo vanuit Nederland is een moeizaam karwei. Daarom zijn we verheugd met de eerste aanzetten van samenwerking met mensen die in de stad zelf wonen. De belangrijkste is dat fotograaf Frank Asgarali belangrijke tussentijdse veranderingen voor ons op de foto gaat vastleggen, zoals gebouwen waarvan de restauratie voltooid is. Welcome to the team, Frank!   city of paramaribo nieuwsbriefbezoek de website